06.05.2015

Kolej przyjazna niepełnosprawnym

Windy, pochylnie, ścieżki prowadzące dla niewidomych i oznakowanie ostrzegawcze – to tylko niektóre z ułatwień wspomagających niepełnosprawnych w poruszaniu się na stacjach i przystankach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wdrożenie podobnych rozwiązań jest jednym z priorytetów przyświecających modernizacji linii kolejowej Rail Baltica.

Peron jest miejscem, w którym bezpieczeństwo podróżnego, szczególnie osób niedowidzących ogrywa kluczową rolę. Potencjalne zagrożenie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się może stanowić nawet źle zamontowana tablica informacyjna czy ławeczka lub brak właściwego oznakowania dotykowego. 

Dlatego na wszystkich modernizowanych stacjach i przystankach linii Rail Baltica między Warszawą a Sadownem będą zbudowane pochylnie dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Stacje w Tłuszczu i Łochowie dodatkowo otrzymają windy prowadzące z bezpiecznych przejść podziemnych na perony, które zostaną wyposażone we wszystkie obowiązujące oznakowania dotykowe i wizualne: do odczytu „biała laska”, dłońmi oraz kontrastowych kolorów. Każdy peron będzie miał również wyraźnie wydzielony tzw. pas drogi wolnej od przeszkód. Jest to pas o szerokości min. 160 cm, na którym nie powinny znajdować się żadne stałe przeszkody. Ważne, aby inni podróżni również zwracali uwagę i nie tarasowali tych przejść, np. bagażem. Propozycje oznakowań, przed wprowadzeniem, były skonsultowane z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Galeria

udostępnij drukuj