24.01.2020

Rail Baltica. Podróże Warszawa – Białystok dwoma torami nad Bugiem

Po dwóch torach nowymi mostami nad Bugiem, bez czekania na zwolnienie jednotorowego odcinka między Prostyniem a Małkinią, od 30 grudnia kursują pociągi. Z przejazdów zmodernizowaną trasą Sadowne – Czyżew korzystają pasażerowie pociągów regionalnych i dalekobieżnych. Łatwiejszy jest transport towarów. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 569 mln zł realizowana jest w ramach projektu CEF Łącząc Europę. 24 stycznia w Małkini i na mostach nad Bugiem PLK zorganizowała wizytę techniczną i prezentacje efektów prac.

Podczas briefingu prasowego na stacji Małkinia i wizyty technicznej, związanej z modernizacją linii Rail Baltica, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawiły przede wszystkim efekty prac na odcinku Sadowne – Czyżew. Podczas prezentacji nowych mostów nad Bugiem omówiono korzyści z budowy drugiego toru i mostu między Prostyniem a Małkinią. Informacji PLK wysłuchali dziennikarze, przedstawiciele INEA, agencji celowej Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wojewody mazowieckiego i samorządu.

Likwidacja „wąskiego gardła” – jednotorowego około kilometrowego odcinka z mostem na Bugu na linii Warszawa – Białystok zakończona została jeszcze w 2019 r. Pociągi na odcinku Sadowne – Czyżew kursują dwoma torami, czyli linia kolejowa zwiększyła przepustowość. W październiku nad rzekę nasunięto 5 przęseł 300-metrowego nowego obiektu. Każde z przęseł waży około 300 ton. Na nowych konstrukcjach ułożone zostały tory. Wykonawca zamontował sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Od 30 grudnia nową przeprawą pojechały już setki pociągów. Wcześniej, w marcu na odcinku Sadowne – Czyżew otwarto pierwszy nowy most na Bugu.

Dobre zmiany dla podróżnych są na stacji w Małkini. Pasażerowie korzystają z drugiego nowego peronu. Ustawione są nowe wiaty, ławki, a wieczorem drogę ułatwia ledowe oświetlenie. Informację poprawił system nagłośnienia i tablice informacyjne. Stacja staje się dostępniejsza dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Ułożono antypoślizgową nawierzchnię i ścieżki naprowadzające. W lutym otwarte będzie przejście podziemne.

W ramach inwestycji, przebudowane i przygotowane do oczekiwań podróżnych zostały także przystanki: Prostyń, Zaręby Kościelne, Kietlanka i Szulborze Wielkie. (Efekty modernizacji w filmie.)

Szybko po nowych torach

Między stacjami Sadowne Węgrowskie a Czyżew, na 35 km odcinku ułożono nowe tory i przebudowano obiekty inżynieryjne. Wybudowane na stacji Małkinia Lokalne Centrum Sterowania, nowe systemy i urządzenia oraz zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe zwiększają poziom bezpieczeństwa na kolei. Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych zgód na odcinku Sadowne – Czyżew pociągi pasażerskie pojadą 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Pozwoli to skrócić czas i zwiększyć atrakcyjność podróży koleją.

Bezpiecznym rozwiązaniem na styku toru i drogi będzie wiadukt drogowy w Małkini w miejscu przejazdu kolejowo-drogowego. Rozpoczęcie budowy planowane jest w połowie 2020 roku.

Sadowne – Czyżew, to kolejny modernizowany odcinek linii z Warszawy do Białegostoku. Wartość prac to 569 mln zł netto. Zakończenie wszystkich robót na zaplanowano w II kwartale 2020 r. Wcześniejszy termin zakończenia prac, został zmieniony w związku z trudnościami jakie napotkał wykonawca przy budowie mostu na Bugu oraz przy montażu nowego systemu sterowania ruchem kolejowym.

Wygodnie koleją do Białegostoku – teraz czas na Czyżew – Białystok

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do modernizacji trzeciego odcinka trasy Rail Baltica Czyżew – Białystok. W I połowie tego roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Większy komfort pasażerów na odcinku Czyżew – Białystok zapewni przebudowa peronów na 13 przystankach i 6 stacjach. Mieszkańcy Białegostoku po przebudowie zyskają funkcjonalną stację dostosowaną do potrzeb wszystkich grup podróżnych. Lepszy dostęp do kolei będzie po budowie nowego przystanku Białystok Zielone Wzgórza. Na ponad 70 km odcinku będą nowe tory i sieć trakcyjna. Przebudowanych zostanie 10 mostów kolejowych, w tym most na rzece Narew. Bezpieczne podróże zapewni nowoczesne lokalne centrum sterowania w Białymstoku. Wzrośnie również bezpieczeństwo, na skrzyżowaniu dróg i torów. Na odcinku Czyżew-Białystok będą wyłącznie skrzyżowania bezkolizyjne – przejścia podziemne, wiadukty i tunele. Po modernizacji i zakończeniu procedur formalnych odcinek będzie przystosowany jazdy do 200 km/h.

 

Kontakt dla mediów:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
T: +22 473 30 02

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Galeria

udostępnij drukuj