Most na Bugu. Fot. Szymon Grochowski PKP Polskie Linie Kolejowe SA
25.07.2023

Eksperci o Rail Baltica w Suwałkach

Logotyp: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., flaga Rzeczpospolita Polska, logotyp: flaga Unii Europejskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską.

Postęp prac na Rail Baltica w Polsce i krajach bałtyckich oraz analizy rozwiązań technicznych na styku granic Polski i Litwy były przedmiotem spotkania ekspertów w ramach Grupy Infrastrukturalnej PLK S.A. – LTG Infra z udziałem RB Rail. Współpraca przy przygotowaniu ważnej dla mieszkańców Europy kolejowej trasy, zapewni w przyszłości bezpieczne i sprawne podróże koleją z Warszawy przez Kowno i Rygę do Tallinna.

W trakcie spotkania ekspertów w ramach Grupy Infrastrukturalnej PLK S.A. – LTG Infra z udziałem RB Rail, dominowały kwestie związane z energetyką i systemami sterowania ruchem kolejowym na odcinku granicznym pomiędzy nowymi stacjami Trakiszki (PL) oraz Mockai (LT). Podczas rozmów eksperci z PLK S.A., LTG Infra oraz RB Rail zaangażowani w projekt Rail Baltica, zaprezentowali postępy prac projektowych w poszczególnych krajach, tj. Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce.

Specjaliści analizowali różne opcje połączeń energetycznych oraz systemów sterowania, biorąc pod uwagę wymagania po stronie polskiej i litewskiej. Wszystkie rozważane warianty uwzględniają bezpieczeństwo pasażerów, jak również konieczność zapewnienia ciągłości ruchu kolejowego w trakcie trwania realizacji projektu. Zaprezentowano także plany wykorzystania odnawialnych źródeł energii przewidywanych do zasilania linii.

Wspólne spotkania i analizy to bardzo ważna część pracy nad projektem. Poczynione ustalenia są punktem wyjścia do podjęcia kolejnych działań projektowych oraz koncepcyjnych. Przedstawione rozwiązania będą dalej analizowane przez partnerów z Polski i Litwy w eksperckich grupach roboczych.

Rail Baltica łączy Europę

Współpraca pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu w poszczególnych krajach jest konieczna w celu skoordynowania działań i zapewnienia ciągłości ruchu z uwzględnieniem wielu różnych czynników. Rail Baltica stanowi priorytetowy projekt UE, który zakłada modernizację korytarza kolejowego łączącego Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinnem. Budowa nowoczesnej linii pozwoli na zwiększenie liczby połączeń, poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększenie komfortu podróży. Pasażerowie zyskają wyremontowane, komfortowe przystanki i stacje z wygodnymi oraz nowoczesnymi peronami, czytelną informacją i udogodnieniami dla osób o ograniczonej mobilności. Inwestycja poprawi też warunki przejazdu dla przewozów towarowych.

Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

 


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

 

Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051

Galeria

udostępnij drukuj