Przejście podziemne na przystanku Topor fot. Rafał Wilgusiak PLK SA
11.07.2023

Rail Baltica – bezkolizyjne przejścia przez tory w trzech miejscowościach na Podlasiu

Logotyp: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., flaga Rzeczpospolita Polska, logotyp: flaga Unii Europejskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską.

Mieszkańcy miejscowości Jabłoń Kościelna, Zdrody Nowe i Trypucie wygodniej i bezpieczniej dotrą do pociągów na linii kolejowej Rail Baltica Warszawa – Białystok. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na budowę nowych przejść pod torami. Obiekty zapewnią lepszy dostęp do peronów oraz zwiększą mieszkańcom komfort komunikacyjny. Prace zostaną przeprowadzone dzięki finansowaniu ze środków unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Nowe przejścia podziemne dla pieszych zapewnią wygodniejszy dostęp do peronów przystanków kolejowych w Jabłoni Kościelnej, Zdrodach Nowych i Trypuciach. Prace obejmą również budowę niezbędnego układu komunikacyjnego, w tym drogi dojścia, schody i pochylnie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Obiekty zastąpią dotychczasowe przejścia w poziomie szyn, dzięki czemu wzrośnie poziom bezpieczeństwa.

Tunele będą czytelnie oznakowane i dobrze oświetlone. Z efektów inwestycji skorzystają także osoby łączące podróż rowerem i pociągiem. Na potrzeby rowerzystów wybudowane zostaną stojaki dla rowerów.

Pierwsze prace przy budowie przejść pod torami zaplanowano na początek 2024 roku. Obiekty będą gotowe do końca przyszłego roku.

Bezkolizyjnie przez tory Rail Baltica

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” to budowa łącznie 39 obiektów bezkolizyjnych w tym 14 przejść pod torami m.in. w Czyżewie, Szepietowie, Uhowie, Łapach, Raciborach, Bojarach, na nowym przystanku Zielone Wzgórza, a także skrzyżowań bezkolizyjnych, w tym 4 wiadukty kolejowe, 17 wiaduktów drogowych, 2 mosty drogowe oraz 2 tunele drogowe.m.in. w Klepaczach, Niewodnicy, Barszczówce, Porośli-Kijach, Jabłoni Kościelnej i Czyżewie. Wartość prac na trasie Czyżew – Białystok wynosi 3,4 mld zł, jest współfinansowana ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.


Kontakt dla mediów:

Rafał Wilgusiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02

Galeria

udostępnij drukuj