Stacja Ełk - pracuje sprzęt. Fot. Paweł Chamera PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
03.08.2023

Rail Baltica – postępują prace na stacji w Ełku

Logotyp: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., flaga Rzeczpospolita Polska, logotyp: flaga Unii Europejskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską

Wygodne i szybsze podróże regionalne oraz międzynarodowe, a także sprawny przewóz towarów koleją będą efektem prac modernizacyjnych prowadzonych w Ełku. Podróżni korzystają już z ich pierwszych efektów, a obok kursujących pociągów powstają nowe perony, wiadukty i most na rzece. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. warta 587 mln zł jest współfinansowana ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Dzięki budowie międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica, stacja Ełk zmienia się dla podróżnych. W czerwcu udostępniono nowy peron nr 3. Nowa, wyższa platforma zapewnia lepszy dostęp wszystkim osobom – także o ograniczonej mobilności. Szerokie zadaszenie, ławki, antypoślizgowa nawierzchnia i czytelne oznakowanie zwiększają komfort podróży.

Ełk jest przykładem pozytywnych zmian, jakie przynosi modernizacja międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Linia łącząca cztery państwa członkowskie UE przyczyni się do wzrostu transportu towarowego, jak i pasażerskiego w regionie, w Polsce i Europie. Są już pierwsze efekty dla pasażerów, a prace postępują, przybliżając nowoczesną i ekologiczną kolej – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prace nie zwalniają – nowy standard zyskają dwa kolejne perony, które aktualnie są w przebudowie. Widać już ich zarys w miejscach, gdzie wykonawca ustawia prefabrykowane ścianki. Rozebrany został także dotychczasowy tunel, łączący perony z budynkiem dworca. Nowe, wygodne przejście pod torami jest już gotowe w ponad połowie, podróżni korzystają z windy na peron 3 i od strony osiedla Zatorze. Po zakończeniu prac 110-metrowy tunel zapewni bezpieczne dojście do pociągów i na drugą stronę stacji, zbudowane będą jeszcze dwie windy i schody. W związku ze zmianami na budowie, na stacji obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu pieszych.

Bezpieczniej dzięki Rail Baltica

Ważną częścią inwestycji jest budowa bezkolizyjnych skrzyżowań dróg z torami, które zwiększą bezpieczeństwo oraz usprawnią ruch kolejowy i drogowy w mieście. Wszystkie prace prowadzone są przy zachowaniu ruchu pociągów, niezbędne jest więc dzielenie ich na etapy. Na wiaduktach kolejowych nad ul. Kolejową, Towarową i Suwalską oraz moście na rzece Ełk są już nowe tory. Wykonawca kontynuuje prace przy budowie kolejnych części konstrukcji oraz fragmentów dróg dojazdowych.

Trwa też przebudowa stacji Ełk Towarowy, która zwiększy możliwości przewozu towarów na ważnej międzynarodowej linii. W całym Ełku zbudowano już ok. 24 km nowych torów i 76 rozjazdów, docelowo będzie to ok. 40 km torów i 118 rozjazdów.

Inwestycja o wartości 587 mln zł realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Prace zaplanowano do lata 2024 r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.


Kontakt dla mediów:

Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051

Galeria

udostępnij drukuj