Wizualizacja - zespół peronów na stacji Ełk - widok od strony północno - zachodniej
02.12.2020

Rail Baltica. Stacja Ełk bardziej dostępna dla podróżnych

Będą wygodniejsze podróże ze stacji Ełk Osobowy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na modernizację peronów, torów, budowę nowego przejścia podziemnego. Przebudowa towarowej część zapewni sprawniejszy przewóz ładunków koleją. To pierwszy etapem przebudowy trasy Rail Baltica na odcinku Białystok – Ełk, Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych, instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Przebudowa stacji Ełk Osobowy oraz Ełk Towarowy jest pierwszym etapem modernizacji międzynarodowej trasy Rail Baltica na odcinku Białystok – Ełk, w ramach projektu „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”.

Konsekwentnie realizujemy prace na polskim odcinku międzynarodowej trasy Rail Baltica. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skutecznie wykorzystują środki unijne w ramach instrumentu „Łącząc Europę” CEF. Ogłoszony przetarg na stację Ełk rozpoczyna modernizację linii na odcinku Ełk – Białystok. Inwestycja to kolejny krok do budowy kolei bezpiecznej, komfortowej i bardziej punktualnej – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Pasażerowie zyskają komfortową stację Ełk Osobowy. Wszystkie trzy perony zostaną podwyższone i poszerzone, co znacznie ułatwi dostęp do pociągów. Zamontowane zostaną nowe wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie ułatwi orientację na stacji. Informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane w gablotach informacyjnych oraz podawane przez nowe nagłośnienie.

Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się zyskają lepszy dostęp do pociągów. Ułatwieniem będą windy na każdym z peronów. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Antypoślizgowa nawierzchnia i funkcjonalne oświetlenie zapewnią bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku.

Polskie Linie Kolejowe wybudują nowe, dłuższe 110 m przejście podziemne. Przejście pod torami zastąpi obecne obiekty i zwiększy bezpieczny dostęp do kolei, gdyż również mieszkańcy osiedla Zatorze zyskają komfortowe i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się dojście na stację. Przejście będzie szersze oraz wyższe.

Przetarg na stację w Ełku, to pierwszy etap przebudowy linii z Ełku do Białegostoku na międzynarodowej trasie Rail Baltica. Podróżni zyskają komfortowy dostęp do pociągów, sprawniejsza będzie obsługa kolejowych przewozów towarowych. Zgodnie z zapowiedziami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają przetargi i realizują inwestycje. Sprawnie wykorzystujemy środki unijne, m.in. z instrumentu „Łącząc Europę” CEF – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Transport kolejowy będzie efektywniejszy

Sprawniejsze prowadzenie ruchu na stacji zapewni m.in. wymiana ok. 45 km torów i sieci trakcyjnej i 118 rozjazdów. O bezpieczeństwo w ruchu kolejowym zadba lokalne centrum sterowania planowane do budowy w Ełku oraz nowe urządzenia i systemy. Inwestycja istotne poprawi warunków obsługi pociągów towarowych. Sprawniejsze będą przewozy pomiędzy Polską a krajami nadbałtyckimi. Wzrośnie znaczenie kolei jako ekologicznego, efektywnego środka transportu

Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz samochodowym zagwarantuje budowie wiaduktu kolejowego na ul. Towarowej. Zastąpi on przejazd przez osiem torów i znacznie usprawni komunikację w mieście. W planach jest budowa nowego wiaduktu kolejowego nad ulicą Suwalską. Przebudowany będzie most kolejowy nad rzeką Ełk.

Inwestycja planowana jest na lata 2021-2023. Przebudowa stacji jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.

Kontakt dla mediów:

Martyn Janduła
zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 301

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Galeria

udostępnij drukuj