Skrzyżowanie bezkolizyjne w Kobyłce, widać pociąg, jezdnię i ścieżkę rowerową w tunelu pod torami, fot. A.Lewandowski, P.Mieszkowski
23.11.2023

Rail Baltica: tunel w Kobyłce zapewnia bezpieczeństwo i usprawnia ruch

Logotyp: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., flaga Rzeczpospolita Polska, logotyp: flaga Unii Europejskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską.

Kierowcy w Kobyłce na Mazowszu wygodnie przejeżdżają pod linią kolejową Warszawa – Białystok. Bezkolizyjne dwupoziomowe skrzyżowanie zapewnia lepszą komunikację między obiema częściami miasta, wzrosło też bezpieczeństwo ruchu pociągów. Inwestycja za 46 mln zł współfinansowana jest ze środków unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Kolejna inwestycja PLK S.A. w Kobyłce zwiększyła poziom bezpieczeństwa na torach i usprawniła komunikację. Mieszkańcy korzystają już z nowego tunelu pod torami linii Warszawa – Białystok. Dostępna jest jezdnia po jednym pasie ruchu w każdą stronę, chodnik i ścieżka rowerowa. Dzięki budowie tunelu, pod torami został poprowadzony nowy odcinek ul. Orszagha o długości 800 m. Nowe skrzyżowanie i ulica zapewniają wygodniejszy i szybszy przejazd między dzielnicami. Wzrośnie też bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ponieważ kierowcy nie będą musieli czekać przy zamkniętych rogatkach dotychczasowego przejazdu w al. Jana Pawła II.

Kolejna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Kobyłce pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców. Tunel i przebudowane sąsiednie ulice usprawniają ruch w mieście. Zwiększa się także bezpieczeństwo podróżowania koleją. W ostatnich latach, dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków z instrumentu CEF „Łącząc Europę”, na mazowieckim odcinku linii Rail Baltica powstało dwanaście wygodnych i bezpiecznych bezkolizyjnych skrzyżowań – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Budowa nowoczesnej linii Rail Baltica zmienia obraz kolei we wschodniej części województwa mazowieckiego. Przybyło bezpiecznych, bezkolizyjnych skrzyżowań, na czym zyskują pasażerowie pociągów i kierowcy samochodów. Tunele, wiadukty oraz przejścia podziemne to ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców miejscowości położonych przy linii kolejowej – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach prac w Kobyłce przebudowany został także układ ulic Warszawskiej i Granicznej. Po obu stronach linii kolejowej, nad ul. Orszagha, powstały dwa wiadukty drogowe oraz dojazdy. Dzięki temu mieszkańcy zyskali dodatkowe możliwości wygodnej komunikacji w mieście.

Dwanaście obiektów zwiększa bezpieczeństwo

Tunel pod torami to drugie z bezkolizyjnych skrzyżowań, jakie PLK S.A. udostępniły w tym roku w Kobyłce. Od lipca mieszkańcy korzystają już z nowego wiaduktu nad linią kolejową, który powstał w pobliżu przystanku Kobyłka-Ossów. Bezpieczną komunikację zapewnia jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy. Dzięki inwestycji przebudowano też odcinki ulic Jasińskiego i Poniatowskiego.

W latach 2019-2023 na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a granicą województwa mazowieckiego PLK S.A. wybudowały łącznie 12 bezkolizyjnych przepraw przez tory. W ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne” powstało 7 wiaduktów drogowych, 2 tunele pod torami i 3 przejścia podziemne dla pieszych i rowerzystów. Łączna wartość tych inwestycji to 347,6 mln zł netto.

Budowa skrzyżowań dwupoziomowych współfinansowana jest z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051


Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Galeria

udostępnij drukuj