Wiadukt w Kobyłce, jedzie pociąg. Fot. Artur Lewandowski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
17.07.2023

Rail Baltica – wiadukt w Kobyłce zwiększa bezpieczeństwo

Logotyp: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., flaga Rzeczpospolita Polska, logotyp: flaga Unii Europejskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską.

Kierowcy w Kobyłce od dziś korzystają z bezkolizyjnego skrzyżowania nad linią Warszawa – Białystok. Wiadukt drogowy zwiększył bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i poprawił komunikację w mieście. To jeden z dwunastu obiektów na trasie Rail Baltica w woj. mazowieckim, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budują za ponad 347 mln zł netto. Inwestycja jest dofinansowana z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Nowy wiadukt nad torami linii kolejowej Warszawa – Białystok powstał w pobliżu przystanku Kobyłka – Ossów. Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie umożliwia bezpieczny i wygodny przejazd na drugą stronę torów, a kierowcy nie muszą czekać przed zamkniętymi rogatkami. Dzięki temu możliwa jest szybsza komunikacja pomiędzy dzielnicami miasta.

Dwupoziomowa przeprawa nad torami ma 60 m długości i jezdnię o szerokości 7 metrów (po jednym pasie w każdą stronę). Piesi korzystają z chodnika, a dla rowerzystów przygotowano ścieżkę rowerową. Ruch w mieście usprawniła też przebudowa ul. Jasińskiego i ul. Poniatowskiego oraz budowa dwóch rond. Nowy wiadukt zastąpił dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy w ul. Poniatowskiego i ul. Napoleona. Budżet zrealizowanej inwestycji to 31 mln zł.

– Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A w Kobyłce zwiększa bezpieczeństwo w ruchu pociągów i zapewnia wygodne podróże. Jednocześnie poprawia się także komunikacja drogowa w mieście, co przekłada się na jakość życia mieszkańców. Efektywne wykorzystanie środków z instrumentu CEF Łącząc Europę, buduje pozycję kolei jako ekologicznego i bezpiecznego środka transportu – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Przybywa bezkolizyjnych skrzyżowań na linii Rail Baltica, a pozytywne, wymierne rezultaty inwestycji służą bezpieczeństwu oraz wygodzie mieszkańców i podróżnych. Ten projekt nie tylko zwiększa możliwości w międzynarodowym ruchu kolejowym, ale oznacza także korzyści w wymiarze lokalnym. Na mazowieckim odcinku budujemy łącznie dwanaście wiaduktów i przejść podziemnych, w tym dwa obiekty w Kobyłce – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rail Baltica zwiększa bezpieczeństwo

To nie koniec inwestycji PLK S.A. zwiększających bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego oraz kolejowego w Kobyłce – zaawansowane są również prace na budowie tunelu pod torami. Bezkolizyjne skrzyżowanie powstaje w pobliżu przystanku Kobyłka, gdzie ul. Orszagha zostanie przedłużona i poprowadzona pod linią kolejową. Postępują roboty przy budowie 800 m nowej drogi, po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz chodnika i ścieżki rowerowej. Przebudowane są odcinki sąsiadujących z tunelem ulic oraz dojazdy do posesji. Tunel zastąpi obecny przejazd w ciągu ul. Ręczajskiej i Jana Pawła II, a zakończenie tych prac przewidziano na jesień tego roku.

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” to między innymi budowa 12 obiektów na trasie od Zielonki do Małkini. Wiadukty drogowe nad torami zbudowano w Tłuszczu, Mokrej Wsi, Łochowie (dwa obiekty), Toporze i Małkini. W Zielonce powstał tunel pod torami. W Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie i Toporze są przejścia pod torami dla pieszych i rowerzystów.

Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań współfinansowana jest z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Łączna wartość tych inwestycji to 347,6 mln zł netto. Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.


Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: 798 876 051

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Galeria

udostępnij drukuj