Wiadukt nad torami w Tłuszczu, dołem jedzie pociąg, fot. Artur Lewandowski PKP Polskie Linie Kolejowe SA (1)
09.12.2022

W Tłuszczu bezpieczniej na torach Rail Baltica i drodze – jest wiadukt

Logotyp: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., flaga Rzeczpospolita Polska, logotyp: flaga Unii Europejskiej, Dofinansowane przez Unię Europejską.

Kierowcy w Tłuszczu od dziś korzystają z bezkolizyjnego skrzyżowania nad linią Warszawa – Białystok. Wiadukt zwiększył bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i poprawił komunikację w mieście. To jeden z 12 obiektów na trasie Rail Baltica w woj. mazowieckim, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budują za prawie 300 mln zł netto. Inwestycja jest dofinansowana z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Wiadukt drogowy w Tłuszczu nad linią kolejową Warszawa – Białystok zastąpił przejazd w poziomie szyn na ul. Wiejskiej. Zwiększyło się bezpieczeństwo przewozów kolejowych. Bezpieczniejszy i sprawniejszy jest ruch drogowy. Inwestycja warta jest ponad 35 mln zł.

– Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A w Tłuszczu zwiększa bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. To także lepsza komunikacja w mieście i realna poprawa warunków życia mieszkańców. Efektywne wykorzystanie środków z instrumentu CEF Łącząc Europę – buduje pozycję kolei jako ekologicznego i bezpiecznego środka transportu - powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Budowa linii Rail Baltica przynosi wymierne rezultaty mieszkańcom i podróżnym, a bezkolizyjne skrzyżowania zapewniają sprawny ruch kolejowy i drogowy. Na mazowieckim odcinku budujemy łącznie dwanaście wiaduktów i przejść podziemnych. Dzięki już zrealizowanym i aktualnie prowadzonym inwestycjom sukcesywnie zwiększamy bezpieczeństwo na trasie ważnej dla regionu i w ruchu międzynarodowym – powiedział Arnold Bresch, Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nad torami dwustumetrowym wiaduktem poprowadzona jest droga wojewódzka nr 634, łącząca m.in. Warszawę z Tłuszczem. Obok jezdni jest chodnik i ścieżka rowerowa. Dostęp ułatwiają pochylnie i winda. Jest oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących. Inwestycja zapewnia lepsze warunki w ruchu drogowym. Na ponadkilometrowym odcinku przebudowano ulice i dojazdy. Są dwa ronda.

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” to budowa łącznie 12 obiektów. Od listopada kierowcy korzystają z wiaduktu nad torami w Mokrej Wsi. Bezpieczeństwo i sprawną komunikację zapewniają też dwa wiadukty w Łochowie i po jednym w Toporze oraz Małkini. Piesi i rowerzyści korzystają z przejść pod torami w Jasienicy Mazowieckiej i Łochowie.

Wykonawcy kontynuują roboty na budowie tunelu w Zielonce oraz przy przejściu podziemnym w Toporze. W Kobyłce budowane są dwa bezkolizyjne skrzyżowania.

Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań współfinansowana jest z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Łączna wartość tych inwestycji to 292,8 mln zł netto. Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Łotowski
zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: 798 876 051

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Galeria

udostępnij drukuj